Kurumsal İletişim Nedir-Nasıl Yapılır? (Detaylı Anlatım)

kurumsaliletisimnedirnasilyapilir

Günümüzde iletişimin değeri çok fazla önemsenmese de aslında birebir ilişkilerde de marka/firma ile müşteri arasındaki ilişkilerdeki önemi yadsınamaz. Birçok kuruluşta kriz ortamı oluşmadan iletişime önem verilmez. Güçlü iletişimin önemini küçümsemek bir hatadır ve birçok firmaya bu pahalıya patlar.  Şimdi biz de sizlere bu içeriğimiz de kurumsal iletişimin ne demek olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini örneklerle anlatmaya çalışacağız.
Keyifli okumalar 🙂
Firmanın/ markanın verimliliğinin arttırılması ve hedef kitle tarafından beğenilen ve tercih edilen bir kurum halini alması amacıyla kurum içinde ve kurum dışında kurdukları ilişki düzenine kurumsal iletişim denir. Müşteriler bir şirketin/ markanın ürünlerini ve hizmetlerini, firmanın rakiplerine kıyasla benzersiz kıldıkları özelliklerini iletişim yoluyla öğrenirler. Reklam ve imaj oluşturmada, değişim gerçekleştirmede, medya ve tüketici ilişkilerini geliştirilmesinde, bölüm ve elemanlar arasındaki bütünleşmede, bilgi akışında denetimde hatta karar alma süreçlerinde kurumsal iletişim etkili olur.
Tüm organizasyonun ayni stratejik hedefe odaklanmasını sağlamak için yönetim ve çalışanlar ortak bir iletişim dili için koordine çalışmalıdır. Ayrıca yöneticiler yatırımcıları, medyayı ve kamuoyunu önemli organizasyonel gelişmeler hakkında bilgilendirmelidir. Kurumsal iletişim hedeflenen kitleye bağlı olarak birçok şekilde olabilir. Mesela tercih edilen iletişim stratejisi yazılı olacaksa bu;

 • Rapor,
 • Reklam,
 • Web sitesi,
 • Promosyon malzemeleri,
 • E-posta,
 • Notlar,
 • Basın bültenleri

Şeklinde yapılırken eğer tercih edilen iletişim stratejisi sözlü olacaksa bu da;

 • Basın toplantısı,
 • Röportaj,
 • Video,
 • Toplantı,
 • Fotoğraf,
 • İllüstrasyon,

gibi yollarla yapılabilinir.
Kurduğunuz ve tercih ettiğiniz sağlıklı iletişim modelleri ve yöntemleri marka değerinizin artmasında büyük bir önem arz etmektedir.
İlginizi çekebilir: Basın  bülteni nasıl hazırlanmalı 
Kurumsal iletişimciler bir etkinlik için sitenin seçilmesi, etkinlikte gösterilecek afişlerin ve diğer grafiklerin düzenlenmesi, medyaya dağıtılacak bilgi paketlerinin hazırlanması ve haber konferanslarında konuşmak üzere yöneticilerin hazırlanması da dahil olmak üzere haber konferansları için tüm planlamaları denetler. Buna ek olarak, medya ilişkileri aynı zamanda sözcülerin yerel televizyon ve radyo programlarında görünmesini de içerir. Kurumsal iletişimciler, medyanın şirket hakkında ne söylediğini görmek ve yanlış bilgilendirmeye karşı stratejiler geliştirmek için gazeteleri, televizyonların haber yayınlarını ve diğer yayınları izler.Kurumsal iletişimciler ayrıca, bir şirketin web sitesini ve müşterilerin ve müşterilerin sosyal ağ web sitelerindeki şirket hakkında söylediklerini izlemeyi ve yanlış gönderilere veya bilgi taleplerine yanıt vermeyi içeren sosyal medya varlığını yönetir. İletişim uzmanları, bir şirketin planları veya faaliyetleri hakkında sorulan sorulara; müşterilerden gelen çağrılara ve e-postalara doğrudan yanıt verebilir. Ayrıca şirketten konuşmacıların gruplara sunum yapmaları için düzenleme yaparlar.

Kurumsal İletişim Nasıl Uygulanmalı?

Martine Heuer’e göre kurumsal iletişimin uygulamasında dikkat edilecek konuları şöyle sıralayabiliriz;

 • Kurumsal iletişim yönetim aracı olarak kullanılmalıdır,
 • Hitap edilecek hedef guruplar etkin biçimde tanımlanmalıdır,
 • Kurumun kurumsal temelleri açık olarak tanımlanmalıdır,
 • Gerektiğinde profesyonel yardım alınmalıdır,
 • Kurumsal iletişim çalışmaları bir katalog yardımı ile takip edilmelidir.

Kriz İletişiminde Danışmanlık

kurumsaliletisim
Kamu güvenliğini veya bir şirketin itibarını tehdit eden bir olay meydana geldiğinde, kurumsal iletişimciler krizin yönetiminde CEO’lara ve üst düzey liderlere danışmanlık görevi görürler. Kriz iletişimine özgü konularda özel eğitim, kurumsal iletişimcilerin işyerinde şiddet, işte kazara ölüm, işten çıkarılma duyuruları ve şirketin yanlış yaptığı iddiaları gibi olaylara hazırlanmasına yardımcı olur. Genellikle afet grevlerinden önce kriz iletişim planları geliştirmek için kuruluşlarındaki personel ile birlikte çalışırlar.

Kurum İçi iletişim

Kuruluşun mesajını harici kitlelerle iletmekten sorumlu olmasının yanı sıra çoğu iletişim ekibi iç iletişimde rol oynayacak: Şirket haberlerini ve girişimlerini bildiren e-postalar ve notlar hazırlamak·  Çalışan kaynaklarını derleme (çalışanlara sağlanan faydalar hakkında bilgi gibi)· Çalışan el kitapları veya el ilanları gibi basılı materyaller oluşturma· Çalışanlar arasında grup beyin fırtınası ve eğitim oturumlarının kolaylaştırılması·  Dahili blogları, haber bültenlerini veya diğer yayınları yönetme· İç iletişim genellikle insan kaynakları yönetimi ekibinin yönünde veya onunla ortaklaşa yapılır.
İlginizi çekebilir: Dijital Pazarlama Kitapları

Kurumsal İletişim Ve Halkla İlişkilerin Farkı

Günümüzde kurumsal iletişim pazarlama ve satışa yönelik iletişim kanallarının ihtiyacı olan iletişim alanlarının dışındaki tüm alanların, stratejik açılımlarla yönetildiği bir disiplin haline dönüşmüştür. Halkla ilişkiler ise firmaların özellikle medya ile olan ilişkilerinin yönetilmesi gereken platformlarda performans göstermektedir.
Kurumsal iletişimin yoğun olarak ilgilendiği alanlar şirket itibarini direkt olarak etkileyen konulardır. İtibar yönetimindeki sorumluluğun yarısının CEO’ların omuzlarında olduğunu biliyoruz. Bu durumu açıklamak gerekirse kurumsal iletişimi yöneten iletişimciler CEO adına çalışmaları koordine eden kişidirler. Etkili kurumsal iletişim performansının şirketin Pazar değerini doğrudan etkilediği herkesçe bilinmektedir.

5 Kurumsal İletişim Kuralı

kurumsaliletisimegitimi
Kurumsal liderler şirketlerinin iletişim kurma biçimlerini geliştirmeye yardımcı olmak için bu 5 taktiği uygulayabilirler.

Kurumsal İletişim İçin Gerekli Becerilere Sahip Olun

Kurumsal iletişim becerilerinin başında yazma becerileri oldukça önemlidir. İletişim departmanının bir üyesiyseniz şayet, gününüzün büyük bir bölümünü blog yazılarını hazırlamak ve şirket verilerinden elde ettiğiniz notları makalelere, web sitesine, sosyal medya paylaşımlarına, basili teminatlara aktarmayla geçireceksiniz. Bu rolde başarılı olmak için yazma becerilerinizi geliştirmeli; böylece birçok formatta farklı kitlelerle sağlıklı iletişim kurmanın birinci kuralını sağlamış olacaksınız.
Öneri içerik: Firma ismi nasıl bulunur?
Buna ek olarak topluluk içinde sunum yapma becerileri de önemlidir. Aslında iletişim profesyonellerinin öncelikle düzenli olarak kamu personelleri, medya çalışanları ve şirket çalışanları ile iç paydaşlarla iletişim halinde olması gerekir. Kurulacak bu iletişimin; fikir aktarımınızın ister şahsen/ yüz yüze yapmanız ya da teknolojik destekle (video ya da web semineri) açık ve güvenle sunma yeteneğinizin olması gerekmektedir.

Teknik Becerilere Adaptasyonunuzu Sağlamış Olun

Teknolojik gelişmeler diğer tüm endüstrileri etkilediği kadar iletişim kanalını da etkilemeye başlamış durumda. Günümüzde kurumsal iletişimi etkileyen 5 temel teknolojik iletişim trendinin blockchain, chatbox, sanal gerçeklik, kişiselleştirilmiş deneyimler ve yapay kişisel asistanlar olduğu Uluslararası Ticari İletişim Derneği tarafından ifade edilmektedir. Bu da yapay zekâ gelişimlerini takip etmeyi ve bu yeni gerçekçi rekabet ortamına adapte olmanızı zorunlu kılıyor.

Yetenekli Üst Düzey İletişim Yöneticilerini İşe Alın

Şirketler iletişim şeflerine şirket çapında etkili olabilmeleri için raporlama bilgilerini, kaynaklara erişim haklarını vermelidirler. Bu uzun vadede kıdemli iletişim rollerine yatırım yapmak anlamına gelmektedir. İletişim uzmanlarının bir şirketi anlamak yıllarını alabilir. Bunun için acele edilmemeli; iletişim uzmanının şirket içinde gereken saygıyı kazanmasını sağlamalıyız.

İletişim Liderine Güvenmeyi Öğrenin Ve Onları Anlamaya Çalışın

Yöneticiler kriz ortamı oluşmadığı surece iletişim liderlerini pek fazla önemsemezler. Yöneticiler iletişimi yârim yamalak algılamamalı ve gereken hassasiyeti her aşamada göstermelidir. Aksi takdirde oluşabilecek bir krizin faturası marka değerine kesilebilir ki bu da firmaya pahalıya mal olur.

İletişim Liderlerinin Üst Düzey Yöneticileri Eğitmelerine İmkân Verin

Şirket yöneticileri iletişim uzmanlarını anlamaya çalışmalı; organizasyon için gerekli olan ortak iletişim dilini konuşabilmek için iletişim uzmanlarının tavsiyelerine kulak vermelidirler. İletişim uzmanlarının şirket içindeki önemi marka değerini önemseyen firmalarda göz ardı edilmemelidir.

Kurumsal İletişim Global Örnekleri

Bugünlerde teknoloji şirketleri Kurumsal İletişim işlemlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Pepsi, Cadılar Bayramı için yüz izleme teknolojisi ile karıştırılmış artırılmış gerçeklik kullanarak Canavar Ayna’sı adını verdikleri bir kampanya yarattı. Firmanın ilk artırılmış gerçeklik çalışması da bu değildi; ancak oluşturdukları kolaj videosu sadece Youtube’da 2,1 milyondan fazla izlendi.pepsiadvertising
#IceBucketChallenge belki de bir çoğumuz sosyal medyada bu çağrıyı görmeden önce ALS’in ne olduğunu bilmiyorduk. Ancak farkındalık yaratmak isteyen derneklerin yürüttüğü bu çalışmadan sonra hepimiz ALS hastalığı hakkında bilgi sahibi olduk. Ve bu farkındalık çalışmasının arkadaşındaki derneklerin topladığı bağış 2,8 milyon dolardan 100 milyon dolara kadar yükseldi. Bill Gates, Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr, Emma Stone ve David Beckham gibi birçok isim de bu kampanyayı destekledi.
icebucketchallenge
Burger King’in San Francisco Onur Yürüyüşü esnasında ‘’Hepimiz içten içe aynıyız.’’ mesajıyla gerçekleştirdiği kampanyasında yeni bir Whopper ürünü çıkardıklarını duyurdular. Bu ürün dışarıdan baktığınızda Onur Yürüyüşü için çıkan Onur Whopper’ıydı ancak gerçeklik başkaydı. Kutunun içinde müşterileri ‘’Hepimiz içten içe aynıyız.’’ Mesajı bekliyordu ve ürün yıllardır satılan klasik Whopper’dı.
proudwhopper
Sonuç olarak;
Kurumsal iletişim departmanları yatırımcıların, çalışanların ve genel halkın bir şirketi algılama biçiminde önemli bir rol oynamaktadır. Genellikle doğrudan bir şirketin genel müdürüne rapor verir ve bir şirketin itibarını yönetmede danışman olarak görev yaparlar. Liderlerin medya röportajlarına hazırlanmasına, yatırımcılara ve çalışanlara iletmek için mesajlar geliştirmelerine ve şirketleri paydaşları ile iletişimde en ileri düzeyde tutmak için yeni girişimler önermelerine yardımcı olurlar.
İlginizi çekeceğinizi düşündüğümüz diğer içeriğimiz: PR (Halkla İlişkiler) Nedir Nasıl Yapılır? Örnekler ve Öneriler