Mesafeli Satış Sözleşmesi

Earnado

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Adı: Earnado Yazılım A.Ş.

Adres: Reşit Paşa Mah. Katar Cad. ARI 4 Binası No: 2 / 50 / 6 Sarıyer – İstanbul, 34467 SARIYER/İstanbul

Telefon : 0 532 640 6319

E-mail: hey@earnado.com

1.2- ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.earnado.com alan adlı internet sitesi üzerinden elektronik ortamda verdiği ve aşağıda detayları belirtilen siparişe ilişkin tarafların satış, teslim ve 7/11/2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile 27/11/2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik hükümleri kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih:

Ürün Adı:

Adet:

Toplam Ürün Tutarı: ₺0,00

Kargo Ücreti: ₺0,00

KDV: ₺0,00

Genel Toplam: ₺0,00

3.1. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, temel özellikleri, markası, modeli, modeli, rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından seçilmiş ve onaylanmıştır.

3.2. İlgili ürünlere ait kargo ücreti SATICI tarafından ödenir.

3.3. Alıcı tarafından seçilen ödeme şekli, teslimat adresi ve alınan ürünlerin bedeli aşağıdaki gibi olup, işbu bilgiler ALICI tarafından onaylanmıştır.

Ödeme şekli:

Teslimat adresi:

Sipariş Bedeli Toplam:

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, işbu sözleşmede www.earnado.com internet sitesinden almış olduğu sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olmak ve internet sitesinde ön bilgilendirme formu kapsamında da açıklandığı üzere, stoktaki ürünler için 2-7 gün, stokta olmadığı durumlarda sipariş üzerine yapılan ürünler için ise 4 ila 14 günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Ancak Kargo firmasının, Ürünler’I ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşabileceği sorunlar nedeniyle yapılan geç teslimlerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bir nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8. Satıcı, Ürünler’in tesliminin imkansızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirmekle ve 10 (on) günlük sure içinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 5- CAYMA VE DEĞİŞİM HAKKI

5.1. İşbu websitesindeki ürünler prensip olarak sipariş üzerine üretilmekte olup, ALICI’nın www.earnado.com alan adlı online alışveriş sitesinden yapacağı alışverişlere ilişkin bu bilgiye sahip olduğunu ve işbu formu okuduğunu siparişi tamamlayarak kabul etmiş sayılır. Bu doğrultuda ALICI, www.earnado.com alan adlı internet sitesinden yaptığı alışverişlerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48/4. Maddesinde belirtilen cayma hakkından feragat ettiğini kabul eder ve, bu ürünlerin iadesi 29188 Sayılı yönetmeliğin 15.

.b. maddesi uyarınca mümkün değildir.

5.2. SATICI’ya ait Earnado markalı ürünlere ilişkin değişim talepleriniz ise teslim tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde Earnado’ya yazılı olarak yapacağınız bildirimi takiben talebiniz işleme alınacaktır. Değişim taleplerinizi hey@earnado.com adresine bir e-posta göndererek veya Reşit Paşa Mah. Katar Cad. ARI 4 Binası No: 2 / 50 / 6 Sarıyer – İstanbul, 34467 SARIYER/İstanbul adresine göndereceğiniz yazılı bildirim aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz. İşbu 14 günlük süre siparişin ALICI tarafından teslim alınmasını takip eden on dördüncü (14.) günün sonunda ya da tek sipariş ile birden fazla ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda ise, ALICI tarafından en son ürünün teslim alınmasını takip eden on dördüncü (14.) günün sonunda sona erecektir.

5.3. Değişim talebi üzerine ALICI, değiştirmek istediği ürünü bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde, kullanılmamış şekilde, paketi ve faturasıyla birlikte Reşit Paşa Mah. Katar Cad. ARI 4 Binası No: 2 / 50 / 6 Sarıyer – İstanbul, 34467 SARIYER/İstanbul adresine ulaştırmakla yükümlüdür. SATICI, ürünün yukarıdaki adrese iadesini izleyen 3 işgünü içerisinde değişim talebine ilişkin onay/red sürecini tamamlamakla ve ALICI’yı bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.4. Değişim sürecine ilişkin diğer talepleriniz için Earnado’ya ait +90 532 640 6319 telefon numarasından veya hey@earnado.com adresine yollanacak e-posta yoluyla bilgi ve destek alabilirsiniz.

5.5. ALICI’nın ayıplı ürünlere ilişkin kanundan kaynaklanan hakları ise saklı olup, ALICI, ürünlerin teslimi anında ürünü muayene etme ve tespit ettiği ayıpları derhal SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde İstanbul yahut ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

Earnado

 

ALICI