PR (Halkla İlişkiler) Nedir Nasıl Yapılır? Örnekler ve Öneriler

PR (Halkla İlişkiler) Nedir Nasıl Yapılır? Örnekler ve Öneriler

Açılımı Public Relations olan PR, Türkçe’de “Halkla İlişkiler” olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde küçük büyük her şirketin kullandığı, kullanmayanların da sosyal medyada iyi bir konum yakalaması için kullanması gereken bir stratejidir. Hatta PR çalışmaları, bir kişi için bile oldukça etkili olmaktadır. Aynı zamanda PR, reklamla aynı gibi algılanan ama reklamdan oldukça farklı stratejiler izleyen sistemler bütünüdür. İsterseniz öncelikle bu iki kavramın farklarını inceleyelim.

PR ve Reklam Arasındaki Farklar Nelerdir ?

ReklamvePR

Genel kullanımda bu iki kavram, birbirinin aynısı veya eşanlamlısı gibi algılanabiliyor. Aslında birbiri ile, bağlantılı ve benzer yönleri olsa da kullanım amaçları ve stratejileri noktasında ayrılıyorlar. Aralarındaki en temel fark; reklam, doğrudan iletişime geçerek iletmek istediği mesajı direkt verirken; PR, dolaylı yoldan mesajlarını ileterek hedef kitlenin sürece dahil olmasını sağlamaya çalışıyor.

İlgili içerik: Swot analizi nedir?

Şimdi biraz daha detaylara inelim.

Reklam genel olarak; şirket veya şahısların varlığından kitleleri haberdar etmek, sağlamış olduğu ürün veya hizmetleri tanıtmak, müşterilerde satın alma içgüdüsü uyandırmak, pazar paylarını artırmak gibi ağırlıklı olarak ticari amaçla kullanılan planlama ve eylem türüdür. Reklamda, reklamı veren kişi ya da kuruluşu açık bir şekilde belirtiriz. Reklam maliyetleri de günümüzde oldukça yüksektir ve yaptığımız yatırımın geri dönüşümünü, hedeflediğimiz süre içerisinde ölçülebilir bir şekilde almak isteriz. Ayrıca reklam çalışmalarını, kesintili ve dönemsel olarak gerçekleştiririz.

Reklam yaptıktan sonra beklentilerimizi;

 • Hedeflediğimiz satış başarısına ulaştık mı ?
 • Yaptığımız yatırımın karşılığını ne oranda aldık ?
 • Marka bilinirliğimize hedeflediğimiz seviyede katkısı oldu mu ?
 • Reklamımıza ve tanıtılan ürün veya hizmetimize olan ilgi, istediğimiz düzeyde gerçekleşti mi ?

gibi sorular üzerinden ölçeriz.

PR ise marka veya kişilerin; toplum karşısında imajını ve saygınlığını korumak, bilinirliği artırmak, düşünce ve fikirlerini yaymak, belirli bir politika sürecine destek vermek, halk nezdinde kişi ya da kurum hakkında istenilen fikir ve düşüncelerin oluşmasını sağlamak adına algı oluşturmak gibi geniş zamanlı stratejiler doğrultusunda uygulanan bir sistemler bütünüdür. Geniş zamanlıdır; çünkü belirtilen hedef ve amaçlara kısa sürede ulaşmak mümkün değildir. Bu yüzden PR çalışmaları, uzun süreli ve kesintisiz bir şekilde gerçekleşir.

PR çalışmalarımızdan sonra beklentilerimizi;

 • Kişi, kurum veya marka hakkında ilgili mecralarda ve sosyal medya gibi alanlarda haber, yayın, tartışma gibi etkileşimler oluşturduk mu ? Yeterince ilgi gördü mü ?
 • Vermek istediğimiz mesajı, doğru bir şekilde ilettik mi ?
 • Oluşturmak istediğimiz algıyı doğru bir şekilde oluşturduk mu ?

gibi parametreler üzerinden değerlendiririz.

Birbirine çok benzer ama bir o kadar da farklı kulvarlarda hizmet eden PR ve reklam arasındaki en temel farklara kısaca değindik. Her ne kadar benzerlikleri ve farklılıkları olsa da kurum veya kuruluşlar için ikisinin de büyük öneme sahip olduğu tartışmasız bir gerçektir.

Öneri içerik: Basın bülteni örnekleri

PR Nedir? halkaliliskilernedir2

PR, bir kişinin veya şirketin, sosyal medya gibi halka ulaşan kanalları kullanarak markasını tanıtma ve toplum üzerinde olumlu bir etki bırakma stratejisidir.

Markanızın doğru PR çalışmaları aracılığıyla doğru hedef kitlelerine ulaşabilmesi, marka bilinirliği ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü markanıza ait topluma yansıyan etki, PR çalışmaları ile şekillenir. Ancak, yanlış yapıldığı takdirde beklenmeyen olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Fakat PR çalışmaları öyle önemlidir ki, istemeden oluşturduğunuz kötü bir algıyı bile doğru PR çalışmalarıyla olumlu bir algıya çevirebilirsiniz. Günümüzde PR çalışmalarını en çok kullanan firmaların, genellikle e-ticaret firmaları olduğu görülmektedir. Çünkü PR çalışmalarının etkili olmasının ana sebeplerinden biri de üçüncü şahısların, stratejinin içine dahil olmasıdır. İnsanlar, oluşturduğunuz bir markanın güvenilirliği konusunda, sizin sözlerinizin yerine üçüncü şahısların sözlerini daha çok dikkate alırlar. Dolayısıyla, herhangi bir e-ticaret sitesinden alışveriş yaptığınızda ve bunu arkadaşlarınıza önerdiğinizde, siz de o marka için bir PR çalışması yönetmiş olursunuz. Şimdi sırasıyla PR’ın dünyada ve ülkemizdeki tarihine göz atalım ve doğru bir PR çalışmasının nasıl yapılması gerektiğini inceleyelim. Gelin bu konulara göz atıp halkla ilişkiler konusunda detaylı bilgiye erişelim.

Dünyada PR’ın Tarihçesi

Halkla ilişkiler kavramı daha çok Amerika Birleşik Devletleri’nde rağbet gördü ama ilk olarak Fransa’da ortaya çıktı. Günümüzde ise internetin ve sosyal ağların getirdiği yeniliklerle kitlelerle yürütülen karşılıklı, geri bildirime dayalı, simetrik iletişim faaliyetleri halini almıştır. Temelinde ise dört ana model vardır:

 • Basın ajansı modeli
 • Kamuyu bilgilendirme modeli
 • İki yönlü asimetrik model
 • İki yönlü simetrik model

Halkla ilişkilerin Avrupa’ya girişi 1912’de İngiliz Başbakanı I. George’un seçim kampanyası ile olmuştur.

Dünyanın İlk PR Çalışması

lucky-strike-halkla-ilişkiler

İlk halkla ilişkiler kampanyasını yürüten ve “Halkla İlişkilerin Babası” olarak anılan kişi ise Edward Bernays’tır. Ünlü psikolog Sigmund Freud’un yeğeni olan Bernays aynı zamanda ilk halkla ilişkiler dersini veren ve ilk halkla ilişkiler kitabını (Public Opinions) yazan kişidir. Kadınların sigara içmesinin uygunsuz bulunduğu bir dönemde Bernays, kadınlara sigara içerken yaptırdığı yürüyüş ile bu çalışmasına başlamıştır. Bu eylem daha sonra “Özgürlük Meşalesi” olarak anılmıştır.

Bernays’ın bilinen en başarılı kampanyalarından biri (aynı zamanda dünyanın ilk PR çalışması) Lucky Strike sigaraları için yaptığı kampanyadır. Şirket sahibinin söylemlerine göre Lucky Strike markasının kadınlara yönelik sigara satışlarında istenilen rakamlar bir türlü yakalanmıyordu. Bunun sebebi ise Lucky Strike sigara paketlerinin yeşil renginin kadınların elbiselerinin rengine uymamasıydı. Bu durumu gören Bernays bir dergi yardımıyla yeşil rengin ifade ettiği değerleri halka aktarmıştır. Ayrıca moda defilelerinde yeşil renklerin kullanılmasını sağlayarak kadınlar arasında yeşil rengin kullanımını arttırarak Lucky Strike’ın kadınlara satışını dolaylı yoldan etkilemiştir.

Türkiye’de PR’ın Tarihçesi

Ülkemizde ise PR’ın profesyonelleşme süreci 1960’lı yıllarda başlamıştır. Öncelikle kamu kurumlarında başlayan bu süreç sonrasında özel sektöre de yayılmıştır. 1966 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nda ilk halka ilişkiler dersleri verilmeye başlanmıştır. Bu dersleri ise ABD’de halkla ilişkiler konusunda yüksek lisans yapmış M. Alâeddin Asna vermiştir. Bu kuruluştan üç yıl sonra yani 1969 yılında Asna bir halkla ilişkiler kitabı da yazılmıştır. Birkaç yıl içinde ise İzmir, İstanbul ve Ankara’da Gazetecilik Yüksek Okulları’nın ders müfredatlarında halkla ilişkiler yer almaya başlamıştır.

İlerleyen yıllarda ise;

 • 1972 yılında Halkla İlişkiler Derneği Kurulmuştur. Derneğin ilk başkanı yine M. Alâeddin Asna’dır. 1978 yılında ise başkanlık görevini Betül Mardin devralmıştır.
 • 1974 yılında ilk halkla ilişkiler ajansımız olan A&B Alâeddin Asna tarafından kurulmuştur.
 • 1987 yılında başkanlık görevini Asna’dan devralan Betül Mardin tarafından IMAGE Halkla İlişkiler Ajansı kurulmuştur.
 • 1990 yılında Bersay, Global Tanıtım ve Orsa isimli halka ilişkiler ve iletişim ajansları faaliyete geçmiştir.

PR’ın Önemi Nedir? 

Halkla ilişkiler, bir kurumun veya işletmenin kurum ile hedef kitlesi arasında sağlıklı bir ilişki ve iletişim geliştiren stratejik bir yaklaşımdır. Bir kuruluş için en önemli şeylerden biri de bu iletişimi yönetmektir. PR da iletişime odaklandığından bu noktada önem kazanıyor.
Halkla ilişkiler stratejisi oluşturmak, kriz anlarında nasıl tepki vereceğinizi, soruları nasıl cevaplayacağınızı ve her zaman ne söyleyeceğinizi bilmenizi sağlar. PR tarafından ilgilenilmesi gereken çokça alan vardır. Halkla ilişkiler stratejileri oluşturmak, basın bültenleri hazırlamak, etkinlikler düzenlemek ve kurumun daha iyi tanıtmak için çalışmalar yapmak bunlardan bazılarıdır.
Özetlemek gerekirse, rakiplerin gürültüsü içinde boğulmamak ve pazarda öne çıkmak adına hedef kitle ile iletişim kurmak için her kurumun halkla ilişkilere ihtiyacı vardır.

Basın bülteni ile ilgili içeriğimizi inceleyebilirsiniz :  http://earnado.com/tr/basin-bulteni-nasil-yazilir/

PR Çalışması Nasıl Yapılır? halklailiskilernedir3

Markanızı halka doğru bir şekilde tanıtmak konusunda PR çalışmaları büyük rol oynamaktadır. Tabii bu çalışmalar, genel olarak uzun vadede verimli sonuçlara ulaşmaktadır. PR çalışmalarını bir ağaca benzetebiliriz. Kökleri ne kadar sağlam olursa sürekliliği de o kadar uzun olur. Dolayısıyla PR çalışmaları, markanızın yaratacağı etki için doğru strateji ve hedeflerle yapılmalıdır. Bu hedef ve stratejileri sırasıyla;

 • Amacınızın Net Olarak Belirlenmesi,
 • Hedef Kitlenizin Belirlenmesi,
 • Hazırlayacağınız İçerikler,
 • İçerikleri Kullanacağınız Kanallar

olarak başlıklandırabiliriz.

Amacınızın Net Olarak Belirlenmesi:

PRamac

PR çalışmalarına etkili başlayabilmek için, her şeyden önce markanızın amacını net olarak belirlemeniz oldukça önemlidir. Eğer belli bir amacınız yoksa, markanızın hedef kitlesini de belirleyemez ve hangi kanalları kullanacağınızı da saptayamazsınız. Dolayısıyla da PR çalışmalarınız büyük bir kargaşa içerisinde kalır ve etkili olamaz. Bu noktada markanızın amacının ne olduğunu, kimlere nasıl hitap etmeniz gerektiğini, nasıl bir etki uyandırmak istediğinizi saptamalısınız.

Hedef Kitlenizin Belirlenmesi: halklailiskilernedir1

Etkili PR çalışmalarınızda, hedef kitlenizin amacınıza uygun olarak doğru belirlenmesi gerekmektedir. Bu noktada, belirleyeceğiniz hedef kitleler;

 • Çalışanlar,
 • Öğrenciler,
 • Yerel Yönetimler,
 • Siyasi Partiler,
 • Medya,
 • Bayiler,
 • Yatırımcılar,
 • Mağaza Sahipleri,
 • Sivil Toplum Kuruluşları

gibi birçok farklı gruba ayrılabilir. Bunların yanında hedef kitlenizi, daha spesifik bir şekilde pek çok farklı faktöre göre de belirleyebilirsiniz.

 • Yaş,
 • Cinsiyet,
 • Medeni Hal,
 • Uyruk,
 • Coğrafi Yerleşim,
 • Meslek,
 • Kişilik,
 • İnançlar,
 • Sosyal Statü

gibi faktörler, hedef kitlenizin daha spesifik belirlenebilmesine örnektir. Bu noktada, siz de kendi markanızın hedef kitlenizi belirleyerek, bu kitlelere uygun PR çalışmaları uygulayabilirsiniz.

Hedef kitlenizi oluşturmak konusunda, yazımıza göz atabilirsiniz! : Hedef Kitle ve Persona Nedir Nasıl Oluşturulur (Örnekleri ile Birlikte)

Toplum ile Etkileşim Kurmak:

toplumileetkilesimkurmak

 

Medyada olmak en güçlü tanıtım şekli olsa da, hikayenizi her zaman kendiniz de anlatabilirsiniz.

Bunu yapmanın kolay bir yolu, haber bültenini şirketinizin web sitesinde yayınlamaktır. Bu şekilde, herhangi bir ziyaretçi onu kolayca bulmaktadır.

Bir başka yolu da sosyal medyada haberlerden bahsetmektir. Bu yol, size markanızın kişiliğini ve sesini kullanma şansı sunar. Onunla biraz eğlenin! Sosyal medya yalnızca web sitenize trafik çekmekle kalmaz, aynı zamanda muhabirleri de çeker. Sohbet başlatmak için muhabirlerin kişisel Twitter kullanıcılarına her zaman tweet atabilirsiniz.

Gönderilerinizde aldığınız herhangi bir etkileşimle etkileşime geçmek için her gün zaman ayırdığınızdan emin olun! Kimseyi asılı bırakmak istemezsin.

İlginizi çekebilir: Medya Planlaması Nedir? Nasıl Yapılır?

Hazırlayacağınız İçerikler:

Adsıhazirlayacaginiziceriklerz

Hedef kitlenizi ve amaçlarınızı belirledikten sonra, markanızın insanlar üzerinde olumlu etki yaratma çalışmaları başlayacaktır. Bu çalışmaları ise, kitlenize ve amacınıza uygun üreteceğiniz kreatif ve özgün içerikler ile oluşturmalısınız. Buradaki önemli nokta, üreteceğiniz içerikler tamamı ile hedef kitlenize uygun içerikler olması gerektiğidir. PR çalışmaları kapsamında hedef kitlenizi yanlış belirlerseniz ya da hedef kitlenize uygun içerikler üretmezseniz etkili sonuçlar alamazsınız. Bu yüzden içeriklerinizi kitlenizle buluşturacağınız her kanalda etkin olmalısınız. Dolayısıyla da kaliteli içerik oluşturmak için oldukça çaba sarf etmelisiniz.

İlginizi çekebilir: Kaliteli İçerik Oluşturmak İçin 7 Ücretsiz Araç

İçerikleri Kullanacağınız Kanallar:

İçeriklerinizi oluştururken dikkat edeceğiniz bir diğer nokta ise, içeriklerinizi hangi kanallar yoluyla kitlenize ulaştıracağınızdır. Hedeflediğiniz her kanal için, uygun içerikler üretmeniz gerekmektedir. Örneğin; marka bilinirliliğinizi arttırmayı hedef alıyorsanız, PR çalışmalarınızı daha çok sosyal mecralar vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ayrıca, etkileşiminizi artıracak viral reklamlar ile markanızı oldukça güçlendirebilirsiniz. Tabii viral içerik nasıl hazırlanır sorusunun cevabından tam olarak emin değilseniz, iyi bir viral içerik oluşturmak karmaşık bir hal alabilir.

İlginizi çekebilir: Viral İçerik Nedir? Viral İçerik Nasıl Hazırlanır?

Proaktif ve Reaktif Halkla İlişkiler Nelerdir?

publicrelations

Güçlü bir halkla ilişkiler stratejisi, işletmenin potansiyel müşterileri için olumlu bir imaj inşa etmesine yardımcı olur. Bu, sosyal medya platformları ve çeşitli ortamlar yardımıyla yapılır. Halkla ilişkileri proaktif ve reaktif halkla ilişkiler olarak iki başlıkta inceleyebiliriz. İşletmeler için iki tarafta da strateji belirlemek önemlidir. Şimdi hep birlikte bu başlıklara bir göz atalım:

Proaktif Halkla İlişkiler

Proaktif halkla ilişkiler, bir işletmenin hedef kitlesi ve amacı doğrultusunda planladığı bir halkla ilişkiler stratejisidir. Bu anlayışı benimseyen şirketler, potansiyel müşterilerini bulmaya ve işletmelerini hedef kitlelerine doğru biçimde tanıtmaya odaklanırlar. Şimdi hep birlikte proaktif PR’ın nasıl yapılacağını inceleyelim:

Öncelikle hedef kitlenize ne aktarmak istediğinize odaklanın. Hedef kitlenizi ve onlara ulaşacağınız yolları belirleyin. Güçlü bir içerik planlaması yapın ve aktarmak istediklerinize yönelik ilgi çekici içerikler üretin. Böylece potansiyel müşterilerinize kim olduğunuza dair fikirler vereceksiniz.
İkinci olarak, içeriklerin zaman planlamasını ayarlayın. İçeriğinizi ne zaman yayınlarsanız daha büyük bir etkileşim alırsınız? Bunun gibi sorulara cevap vererek bir halkla ilişkiler içerik takvimi oluşturun.
Üçüncü olarak, sosyal medya platformlarında hedef kitlenize ulaşabileceğiniz fırsatlar arayın. Bu bir röportaj, yorum veya blog yazısı olabilir.
Görüldüğü üzere proaktif halkla ilişkiler, aktif iletişimi benimseyen ve imajı güçlendiren bir PR anlayışıdır. Tüm bunları yaparak işletmenizi müşterilerinize tanıtıp daha güvenilir bir tablo çizebilirsiniz.

Reaktif Halkla İlişkiler

Reaktif Halkla İlişkiler, işletmeniz hakkında çıkabilecek olumsuz haberlere karşı nasıl bir aksiyon alacağınızı planladığınız anlayıştır. Bu açıdan baktığımızda kriz yönetimi bu stratejide büyük yer kaplar. Proaktif halkla ilişkilerin aksine hızlı kararların alındığı bir halkla ilişkiler çeşididir. Amaç, çoğunlukla olumsuz bir olay sonucunda gerçekleşen imaj hasarını en az zararla atlatmaktır.

Örneğin, bir işletme veya ürün hakkında olumsuz bir haber çıktığını düşünelim. Bu olumsuz haberin işletmede bıraktığı hasarı onarmada reaktif pr görev alabilir. Böylece, krizin etkisini minimize edebilir ve güveni tekrar inşa etmeye odaklanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden biri yine hedef kitlenizi tanımak ve ne söylemenizi istediklerini tahmin edebilmektir.

Reaktif PR’ın zor noktalarından biri, tahminler yapmanın her zaman mümkün olmamasıdır. Çünkü reaktif PR genelde olumsuz durumlarda devreye girer ve şirketinizin hangi olumsuzlukla karşılaşacağını her zaman bilemeyebilirsiniz.

Reaktif PR için kullanabileceğiniz kanallar ise sosyal medya platformları, basın konferansları veya röportajlar olabilir.

PR Çalışmaları Örnekleri

 • Norm Ender’in Başlattığı Fidan Challenge

Son zamanlarda artan orman yangınları ve çevreye verilen zararlar tehlikeli hale gelmeye başladı. Bu konuyla ilgili olarak, Türk rapçi Norm Ender ise sosyal medyanın gücünü doğa için kullanarak “Fidan Challenge” isimli bir kampanya başlattı. Norm Ender’in başlattığı bu kampanyaya, Türk televizyonun ünlü isimleri de dahil oldu. Bu sayede iki günde 30.000 fidan bağışı yapıldı ve yükselen rakamlarla devam etti.

 • Nusret Gökçe PR Çalışması

Hepimizin bildiği ve dünyanın en ünlü et restoran zinciri sahiplerinden biri olan Nusret Gökçe, yaptığı tuzlama hareketiyle bir viral haline geldi. Bu tuzlama hareketi sayesinde ve yaptığı şovlar ile dünyanın gözdesi haline gelmeyi başardı. Aslında bu şöhretin altında, oldukça başarılı bir PR çalışması yatmaktadır. Günümüzde Nusret Gökçe’nin tuzlama hareketi, Narcos dizisinin Nusret Gökçe’nin şovuna yer vermesiyle beraber, futbol camiasında da adını duyurmuş başarılı futbolcuların gol sevinçlerinde tuzlama hareketi yapmasına kadar uzanmıştır. Bu sayede insanlar arasında dilden dile dolaşacak bir hareketi ikonlaştırarak başarılı bir PR çalışmasının ne denli sonuçlara varacağını ispatlamış oldu.

 • İnteraktif Magazin

  Caras dergisi, 25 bin okuyucudan oluşan abone havuzuna interaktif bir deneyim sundu. Okuyucular, dergi kapağında, “Neutrogena Deep Clean” ıslak mendilinin makyaj temizleme özelliğini keşfetti.

 • Van için Kumbara – Turkcell

Van’da yaşanan büyük deprem sonrasında şehir, oldukça zarara uğramıştı. Deprem sebebiyle oluşan ihtiyaçların karşılanması adına Turkcell, Van için Kumbara adlı bir kampanya başlatarak sosyal medyada ön plana çıkmayı başardı. Turkcell bu kampanyası ile, Van’da öğrenci yurdu, öğretmen kampüsü ve öğrencilere burs imkanı çalışmalarını hedeflemişti. Yapılan kampanyaya birçok ünlü isim de destek verdi ve Van için büyük bir adım atıldı.

 • Coca Cola PR Çalışması

Geçtiğimiz yılda Coca Cola etkili bir PR çalışması başlatmıştı. Kutu ve litrelik kolaların üstüne coca cola yazmak yerine, kişilerin isimlerini yazmaya başlamıştı. Bu kampanya, kısa sürede insanlar arasında yayılarak herkesin hoşuna giden olumlu bir etkiye bıraktı. Birçok insan arkadaşına hediye etmek için ya da kendi isminin yazılı olduğu bir kolayı içmeyi hoş bulduğu için bu kampanyaya oldukça olumlu şekilde etkileşim verdi. Böylece Coca Cola firması, PR çalışmasını başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oldu.

 • Marlboro PR Çalışması

Muhtemelen, zamanında batmak üzere olan Marlboro’nun nasıl yeniden ayağa kalktığını duymuşsunuzdur. Fakat biz yine de anlatalım.
Hikayenin doğruluğu şüpheli olsa da Marlboro, çok uzun yıllar önce batmak üzereyken harika bir PR çalışması ile günümüze kadar gelmiştir. Bu çalışma ile de (her ne kadar sigara kullanımını tavsiye etmesek de) en popüler sigara markalarından biri olmayı başarmıştır. Marlboro firması, artık olarak düşündüğü sigara paketlerini topladı ve paketlerin hepsini kullanılmış süsü vermek için ezdi. Bu paketleri şehrin tüm sokaklarına bıraktı. İnsanlar, her gün yerdeki “kullanılmış” Marlboro paketlerini görünce, o sigara markasının çok tercih edildiğini düşünüp, Marlboro marka sigaralara yöneldiler. Bu harika PR çalışması ile Marlboro markası, neredeyse batmak üzereyken kendisine büyük bir şans daha yaratmayı başarmıştır.

 • SaveRalph

Hayvanlar ve insanlar arasındaki ilişkiyi olumlu yönde geliştirmek, hayvanları ve yaşam alanlarını korumak ve iyileştirmek için çalışmalar yapan Humane Society International tarafından hazırlanan kısa film, büyük ses getirdi. Kısa filmde, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin test edilmesi aşamasında hayvanların denek olarak kullanılıyor olması, bir tavşanın gözünden anlatılıyor. Kısa filmin amacı denek hayvanları ile empati kurulmasını sağlamak. Kampanyadaki amaç, insanların satın alma tercihlerini test aşamasında denek hayvanları kullanılmayan “cruelty-free” ürünlere çevirmek. Tavşan Ralph, çok kısa süre içerisinde dünya çapında çok büyük bir ilgi ile karşılandı. Bu kampanya sayesinde denek hayvanları konusunda dünya çapında büyük bir farkındalık başladı. Belki de bu konu üzerinde hiç düşünmemiş kişiler üzerinde bile.

Bu yazımızda PR çalışması nedir, doğru PR çalışması nasıl yapılır ve günümüzde hepimizin bildiği fakat belki de fark etmediğimiz PR çalışmaları örneklerine değindik. Umarız sizler için açıklayıcı bir içerik olmuştur. Sizler de düşüncelerinizi ve aklınıza gelen başka örnekler varsa yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.

İlginizi çekebilir:
Bütünleşik Pazarlama Nasıl Yapılır Bileşenleri Nelerdir?
Dijital pazarlama ajansı nasıl seçilir?
Dönüşüm Oranı Nedir Nasıl Arttırılır? 8 Özgün Teknik
E-Ticaret Pazarlama Taktikleri, Online Satış Rakamlarınızı Arttırın!

Related Posts
9 Comments
Atilla

Konuya ozgun bir sekilde deginmissiniz tebrik ederim gunumuz orneklerine deginmeniz ayrica yararli olmus.

Oğuz Yucak

Teşekkür ederim, yararlı olabildiysem ne mutlu 🙂

Sıla

Konuyu çok güzel ele almışsınız. Okuduklarım arasında en iyisi.

Oğuz Yucak

Çok teşekkürler, umarım daha iyi içeriklerle karşınıza çıkarım 🙂

Kübra

Sondaki örnekler konuyu çok iyi pekiştirmiş

Oğuz Yucak

Teşekkürler 🙂

Yusuf

Halkla ilişkiler konusu gerçekten güzel bir biçimde anlatılmış. Benim için çok güzel oldu. Daha fazla örnekler bekliyoruz 🙂

Oğuz Yucak

Norm Ender’i burada da mı görecektik 🙂

Oğuz Yucak

🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *