Hedefli Reklamcılık Nedir?

Hedefli Reklamcılık Nedir?

hedeflireklamcılık

Hedefli reklamcılıkda amaç bütünden çok parçaya odaklanmaktır. Siz piyasada bulunan tüm müşterilerdense, yaptığınız işe ilgi duyan kişi ve kitleye hitap etmeyi tercih etmiş olursunuz. Bunun faydaları olduğu gibi eksik taraflarıda bulunmaktadır. Peki firmalar neden hedefli reklamcılık eğiliminde olurlar bundan bahsedelim.

Burada firmaların amacı kendi alışveriş ve hizmetlerine ilgi duyan ve ya o alana eğilimi olması muhtemel kişi ve gruplara ulaşmaktır. Burada hedefimiz olan müşteri segmentini demografik yapısından tutunda alışveriş eğilimine kadar birçok farklı şekilde sınıflandırmamız ve buna göre reklam verebilmemiz mümkündür. Günlük hayatta her zaman reklamlara maruz kalmaktayız ve zaman zaman bunların çoğunu görmezden gelip geçeriz. Bir firma olarak insanların bu psikolojisini anlamak ve reklamlarımızın boşa gitmemesini sağlamak için bu yola başvurabiliriz. Şimdi bunları başlıklar altında inceleyelim ve ne gibi etkileri olduğuna bakalım.

Hedefli Reklamcılığın Avantajları

1-Konunun ilgilisine yönelik temas avantajı

Firmalar hedef kitle oluşturarak reklamlarını belli özellik ve nitelik sahibi kişilere indirgerler. Markalar bu şekilde müşterileri hakkında daha fazla bilgiye ulaşırlar. Bu bilgi ise onlara kişiye özel mesajlarda bulunma ve müşteri özelinde fırsat reklamları oluşturmada avantaj sağlar. Firma müşterisini ne kadar özel hissettirirse müşteride o firmaya o denli yönelim gösterir. Bunun faydası olarak kemik bir müşteri portföyü oluşturmuş oluruz. Bu özel hissettirme konusunda birkaç bilgi daha verecek olursak;

-Müşterilerin %70-%80’lik bir kısmı özelleştirilmiş reklamları tercih etmektedir.

-Dijital pazarlamada özel reklamlar kullanmak gelirinizi %10-%15 oranlarında artırmaktadır.

-Özel reklamlar vasıtasıyla satın alımda bulunan müşterilerimizin daha sonra tekrar alım yapma oranları ise %40 dolaylarındadır.

Tüm bu verileride hesaba katarsak müşterilerimize özel reklamlar hazırlamak ve onları daha ilgili oldukları yönelimlerde reklamlara tutmak daha faydalı ve yararlı olmaktadır.

markabilinirliği

2-Marka algısı oluşturmak ve bilinirlik arttırmak

Günümüzde hepimiz çoğu firma tarafından günün her saatinde reklam bombardımanına tutuluyoruz. Şüphesiz firmaların alakasız reklamları canımızı sıkarken, başka firmanın alakalı reklamına kısa sürede ayırıp incelediğimiz olmuştur. Burada alakasız reklamları olan firmayı beynimizde sürekli bizi darlayan ve gereksiz bildirim gönderen bir firma olarak kodlarız. Diğer yandan alakalı olduğumuz reklamları gönderen firma ise bir bakmışız favori markamız olmuştur. İşte bunu sağlayan tamamen ilgi alanımıza yönelmemizden kaynaklıdır. Biz firma olarak müşterimizi bize ilgisi olan kişilerden seçersek hem takdir edilme olanağımız artar hem de kemik bir müşteri kitlesi oluşturma fırsatına sahip oluruz. Bu yapılanlarda marka olma yolunda gerekli olan iki şeyi sağlamaktadır; müşteri kitlesi ve iyi bilinirlik.

etkinbütçe

3-Bütçenin etkin kullanımı

Bütçe düzeni kişisel olarak ne kadar önem arz ediyorsa firmalar içinde bir o kadar önemlidir. Reklam için ayırdığımız bütçeyi etkin ve efektif kullanmazsak firmamızı zor durumda bırakabiliriz. Bunu önlemek için  yapılacak şey etkin bir reklam politikası izlemektir. Hedefli reklamcılık, bir markanın dijital alanda yayınladığı reklam ve içeriği en üst seviyeye taşır. Genel reklam birçok kişiye gösterilir fakat geri dönüş bir o kadar fazla olmaz. Buna ek olarak daha özel bir kitleye hitap edersek dönüş alma şansımız daha fazla olabilir. Örneğin doğa sporlarına ilgisi olan bir birey karşısına çıkan bu konu içerikli reklamlara daha fazla bakma eğiliminde olur. Genel reklamda daha fazla ödemede bulunmamız gerekirken hedef kitle analizi yoluyla daha az maliyetle daha fazla satış yapmamız mümkün olur.

gelir elde etme

4-Daha fazla gelir elde etme imkanı

Hedefe yönelik reklamlar, müşterilere etkileşimde bulunmak istedikleri alanlarda reklamlar ortaya koyarak onları satın alma konusunda daha teşvik edici olurlar. Müşteriler hakkında ne kadar bilgiye sahip olursak o kadar fazla doğru reklam stratejisi uygulama şansımız olur. Birçok müşteri arasında kaybolmaktansa firmamıza geri dönüş sağlaması muhtemel müşterilere yönelmek bizi mali anlamda rahatlatmaktadır. Geri dönüş yapması muhtemel olmayan müşteri kısmına yapmamız muhtemel harcamayı bu şekilde yapmayacak ve buraya boşa gitmiş olacak gelirimizi daha efektif kullanmış olacağız.

Hedefli reklam Türleri

1-Bağlamsal

İçeriğe dayalı hedeflemede diyebileceğimiz bu türde temel mantık reklamı web’in her yerine konumlandırmak yerine içeriği onunla ilgili içeriklere konumlandırır. Alaka düzeyi olmayan yerlerde reklamınızı göstermek yerine, alaka düzeyi yüksek olan yerlerde reklam sunmalısınız. Örneğin bir bilgisayar firmasının bilgisayarla ilgili bir blog yazısında reklamının bulunması şeklinde karşınıza çıkar.

2-Davranışsal

Bu türü bağlamsal türden ayıran en temel nokta burada alaka düzeyinden ziyade kullanıcı davranışını ve göz atmalarını dikkate almasıdır. Bu türde arama veya tarama geçmişlerine dayalı olarak müşteriler için reklamlar yerleştirmeyi amaçlarız. Diğer davranışsal faktörler ise şunlardır; tıklanan bağlantılar,satın alımlar,web sayfalarında geçirilen süreler, sosyal medya takipleri vs. şeklindedir.

3-Coğrafi hedefleme

Bu hedefleme bölgesel veya belirli konumlarda faaliyet gösteren markalar tarafından uygulanması daha elzemdir. Bu hedeflemenin faydası konuma bağlı ürün satan markalar veya belirli bir konumda etkinlik sunan reklamverenler için yararlıdır.

sosyal medya

4-Sosyal medya hedeflemesi

Sosyal medya, reklamcılık ve e-ticaret için en önemli noktadır. Günümüzde çoğu tüketici bir mağazayı fiziksel olarak ziyaret etmeyi tercih etmiyor. Dijital ortamda alışveriş yapmak günümüzde daha çok tercih ediliyor. Haliyle bu şartlar altında markalar sosyal medyayı etkin kullanmayı tercih edeceklerdir. Sosyal medya hedeflemesi ile markalar müşterilerinin ilgi alanları ve davranışları hakkında bilgi edinebilmektedir. Bu bilgiyi  kullanabilmek firmalar açısından önemlidir. Sosyal medyada yaptığı araştırmalara göre müşterilerimizin ilgi alanlarını rahatlıkla öğrenebilmek mümkündür. İlgi alanı bilinen bir müşteriye o alanla alakalı reklam göstermemiz yapılacak en doğru hamle olur.

5-Yeniden hedefleme

Dijital pazarlamacılar için önemli bir araç olarak yeniden hedefleme, markamıza daha önce etkileşime geçmiş veya ilgisi bulunan müşterileri hedefler. Örneğin telefon satın almış bir müşteri, büyük olasılıkla diğer telefon aksesuarlarıyla ilgili reklamlarla yeniden hedeflenecektir.

Uygun Bir Dijital Reklam Hedefleme Kampanyası Nasıl Oluşturulur?

Adım 1:Hedefinizi Belirleyin

Pazarlamacılar çeşitli sebeplerden ötürü reklam hedeflemeyi kullanırlar. Bir e-ticaret şirketi, alışveriş yapanları birçok web sitesi üzerinde hedeflemek için görüntülü reklamları kullanmayı seçebilir. Marka bilinirliği artırmayı hedefleyen  işletme daha fazla erişim ve katılım için sosyal medyayı kullanmayı düşünebilir. Uygun bir reklam hedeflemesi için öncelikle amacımızı ve ne yapmak istediğimizi belirlemeliyiz.

dijital platformlar

Adım 2:Yaklaşım

Burada yapmamız gereken yaklaşım seçimidir. Reklamları kendimiz mi oluşturacağız yoksa  bir dijital reklam platformu mu kullanacağız buna karar vermek. Sosyal medya platformlarında bulunan kitleyi mi hedefleyeceğiz yoksa görüntülü reklamlar aracılığıyla ‘benzer’ tüketicileri mi hedeflemek istiyoruz.

hedef-kitle-nedir

Adım 3:Kitlenizi tanımlayın

İlk iki adımı uyguladıktan sonra burada hedef kitlemizi net bir biçimde tanımlamamız ve etkili bir pazarlama yapabilmek için hedef kitlemizi bölümlere ayırmak ve onların ilgi alanlarına, istek ve ihtiyaçlarına hitap eden kişiselleştirilmiş içerik oluşturmalısınız. Hedef kitlenizi belirlemede yardımcı olacak bu yazımızı mutlaka okuyun. Hedef kitlenin doğru analizi, yapılacak reklamın ve harcanacak bütçenin doğru kullanımını etkiler. Yanlış bir kitle belirlenmesi sonucu hem zamandan hem de mali açıdan zarara uğrarsınız.

Adım 4:Yaratıcılık

Reklamların en önemli noktası yaratıcılıkları ile müşterileri harekete geçirmeleridir. Reklamın müşteri üzerinde bırakacağı etki ne kadar olumlu ise müşteri dönütü o oranda artış gösterir. Reklam konusunda en krıtik nokta hitap ettiği kesim içerisinde yaratacağı etki ve hissiyattır. Müşteride ilgi ve hareket etme hissiyatı uyandırmak en önemli noktadır. Unutmayın yaratıcı olmak sizi diğer rakiplerinizden ayırır.

Adım 5:Harcama yapın

İyi bir reklamın olmazsa olmaz diğer kısmı bu reklamı ilgili müşterilere ulaştırmaktır. Bu ulaştırma için ise bir takım ödemeler yaparak reklamımızı hedef kitlemize oldukça hızlı şekilde ulaştırmalıyız. Bu yapacağımız harcama ise tamamen bizim bütçemize bağlı değişmektedir. Hedef reklamcılığı kapsamında yapılacak doğru harcamalar bize gelir olarak dönmektedir. Bu sebeple düzgün planlanmış bir reklam harcaması çok büyük fayda yaratır.

analiz

Adım 6:Sonuç analizi

Tüm adımları uyguladıktan sonra kampanya başarınızı analiz etmeli ve geri dönüşleri toplamalısınız. Firmalar için önemli olan noktalardan biride müşterilerin yapacağı olumlu/olumsuz dönüşlerdir. Müşteri tarafından yapılacak olumsuz dönütleri incelemelisiniz ve olumsuzlukları düzenlemelisiniz. Bu ilk reklam denemeniz ise yapmış olduğunuz hataları farketmiş olacağız. Buna ek olarak, diğer yapacağınız reklamlarda aynı hatalara düşmemeyi öğrenmiş olacağız. İyi dönütlerde işlerin doğru yolda seyrettiğini biliriz. Her zaman daha iyi hale gelmek için gelişime açık olmalıyız.

Hedefli reklamcılık için ne yapmamız gerektiği, hedefli reklamcılığın tam olarak ne anlama geldiğini açıkladık. Hedefli reklamcılık konusunda aklınıza takılan başka sorular varsa cevaplamak için sizleri şöyle alalım.

Hasan Demir
Hasan Demir

Dört kişilik bir ailenin ikinci çocuğu olarak 29 Kasım 1999'da İstanbul/Bakırköy'de dünyaya geldim.İlk ve Orta öğrenimi Tiryaki Hasan Paşa İ.Ö.O'da tamamladıktan sonra Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe eğitimi aldım.Aktif olarak İstanbul Üniversitesinde Maliye bölümünde eğitim almaktayım.İlgi alanlarım:Animeler,fotoğrafçılık,müzik ve müzisyenler,kitaplar,bilgisayar oyunları ve resim,tarih ve sanat galerileri.

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *