Yatırım Sunumu Nasıl Hazırlanır? Yatırım Sunum Örnekleri – Start Up Sunumları

Yatırım Sunumu Nasıl Hazırlanır? Yatırım Sunum Örnekleri Start Up Sunumları

Bir girişiminiz var ve finansal yetersizliklerden dolayı projenize devam edemiyorsunuz veya büyütemiyorsanız iyi bir yatırım sunumu ile projenize yatırımcı bulabilir ve projenize devam edebilirsiniz.  Yatırım sunumu yurtdışında Pitch Deck Sunumu olarak bilinmektedir. Yatırım Sunumu, finansal yetersizliklerden dolayı yatırımına devam edemeyen girişimlerin olmazsa olmazıdır. Genellikle finansman desteği kredi kuruluşları olan  banklardan veya bireysel yatırımcılardan  temin edilebilir.

Yatırım Sunumu Nelerden Oluşur?

İyi bir yatırım sunumunda kesinlikle bulunması  gereken bazı bölümler  vardır.  Bunlardan başlıcaları; Giriş, Sorun, Çözüm ve Çalışma Şekli gibi hususlardır. Ayrıca iyi bir yatırım sunumu kolayca anlaşılır olması gerekmektedir. Özellikle yatırım sunumunda; girişim hangi sorun ve problemlere çözüm olduğu özellikle belirtilmelidir.

Yatırım Sunumunda Kesinlikle Olması Gerekenler

Giriş | Kendini ve Amacını Açıklama

Bu bölümde kim olduğumuzu ve neler yapmak istediğini detaylı bir şekilde açıklamalıyız. . Yani potansiyel yatırımcılara kendimizi çok iyi bir şekilde anlatmalıyız ki yatırımcıların aklında bizimle ilgili bir soru kalmamalıdır. Ayrıca bu bölümde daha  önce hangi girişimlerde ve projelerde bulunduğumuzu ve daha önce başarılarımızı  anlatmalıyız. Yatırımcılar bizi tanıdığı taktirde daha çok güvenecektir. Güvende girişime daha kolay ve ucuz finans desteği bulmamızı sağlayacaktır.

Sorun | Girişim Hangi Problemlere Çözüm Oluyor?

İnsan oğlunun ihtiyaçları, istekleri, sorunları tarih boyunca sürekli artış göstermiştir. Sürekli artış gösteren sorunlar ihtiyaçlar ise yeni yeni girişimlere fırsat sunmuştur. Her girişim bir sorunu,  problemi veya ihtiyacı çözme odaklıdır. Yatırım sunumunun bu bölümünde girişimin hangi sorunlara veya ihtiyaçlara cevap vereceği belirtilmelidir. Problemleri, sorunları veya ihtiyaçları  detaylı bir şekilde açıklamalıyız.. Özellikle problemi kimlerin yaşadığını, hayatlarını ne şekilde etkilediğini belirtmeliyiz..

Çözüm | Girişiminizin sunduğu çözüm

İyi bir yatırım sunumunun en önemli bölümlerinden birisi de çözüm bölümüdür. Sunumun bu bölümünde yapılması planlanan girişim ile ortada bulunan mevcut sorun, problem veya ihtiyacın nasıl çözüleceğine cevap verilir. Mevcut problem veya ihtiyaç için planlanan yatırım uygulamaya konulduğu zaman  ortaya başka bir sorunun çıkıp/çıkmayacağı da mutlaka bu bölümde belirtilmelidir.  Planlanan yatırım uygulamaya konulduğu zaman ortaya çıkacak yeni bir problemin olması halinde bu problemin ortadan nasıl kaldırılacağı da mutlaka belirtilmelidir.

Çözümünüzün Avantajları | Çözümün Rakiplerinden Farkı

Yatırım sunumunun bu bölümüne kadar muhtemel yatırımcılara ilk önce kendinizi tanıttınız sonra problemi ortaya koydunuz. Her problemin mutlaka birden çok çözüm yolu bulunmaktadır. Her çözüm yolunun da rakiplerine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Artık sunumun bu bölümünde yatırımcıların hiçbir tereddüt ettiği husus kalmamalıdır. Çünkü sunumun bu bölümünde çözümün bütün avantajlarını detaylı bir şekilde anlatmamız gerekmektedir. Özellikle mevcut problem veya ihtiyaç ile ilgili rakiplerinin çözemediği noktaları biz çözüyorsak ve bunu da ön plana çıkartıyorsak bu durum bize daha kolay yatırımcı bulmanızı sağlayacaktır. Raporun bu bölümünde çözümün dezavantajlarını da belirtmemiz gerekmektedir. Fakat çözümde bu dezavantajları nasıl fırsata dönüştüreceğimizi de anlatmamız gerekmektedir.

Çalışma Şekli | Girişiminizin Gerçekleşme Şekli

Problemler karşısında ortaya çıkan birçok çözüm yöntemlerinin maalesef uygulanabilirliği bulunmamaktadır. Ortaya çıkan çözüm yöntemlerinin uygulanması için dış çevre büyük bir öneme sahiptir. Örneğin kutuplarda elektrik ihtiyacını karşılamak içi en ucuz olan güneşten elektirik üretmek imkansızdır. Bu nedenle söz konusu çözümün uygulanabileceği çok iyi bir şekilde anlatılmalıdır. Yatırım sunumunun bu bölümünde çözümün nasıl uygulanacağı detaylı bir şekilde işlenmelidir. Özellikle çözümün dış çevre faktörlerine uygun olduğu, dış çevre tarafından kabul göreceği belirtilmedir.

Müşteri | Müşteri Potansiyelleri

Yatırım sunumunun bu bölümünde ise ortaya konulan problem ve çözümden etkilenecek kişilerin tespit edilmesi gerekmektedir. Özellikle problemden etkilenen kişi sayısı ve çözümünüzle bu kişilerin yüzde kaçının çözüme ulaşacağını belirtmelisiniz. Ortaya konulan çözüm ile söz konusu ihtiyacın ne kadarlık kısmı karşılandığı da belirtilmelidir. Proje daha oluşmadıysa yani projenin daha başındaysanız analizlerle bu durumu özellikle  belirtmelisiniz. ebilirsiniz. Müşterilerinizin demografik, ekonomik ve kültürel bilgilerini bu bölümde işlemeliyiz. Çünkü maddi durumu iyi olanlara hitap eden bir girişim daha kolay yatırımcı bulabilir. Ayrıca söz konusu yatırımın müşterilerin kültürlerine, inançlarına, alışkanlıklarına uygun olduğu da mutlaka belirtilmelidir. Müslüman mahallesinde salyangoz satılamayacağı gibi Avrupa ülkelerinde hurma satılamaz gibi.

Finans | Gereken Sermaye Miktarı

Artık projenizi detaylı bir şekilde anlatınız. Yatırımcının aklında bir şeyler oluşmuştur. Sıra  girişimin gerçekleşmesi için gereken sermaye miktarından bahsetmelisine gelmiştir.  Projenin uygulanabilmesi için gerekli finansman tutarının detaylı bir şekilde yatırımcılara anlatılması gerekmektedir. Yatırımcılar yatırımın hangi kalemi için hangi tutarda finansman gerektiğini anlatmak yatırımcılara daha fazla güven sağlayacaktır. Yatırım sununun finans bölümünde; yatırımın tesisi için gerekli finansman tutarı, yatırımını işletilmesi ve yönetilmesi için gerekli finansman tutarlarının mutlaka ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir.

Proje Yol Haritası | Gerçekleşme Süreci

Sunumun son bölümünde ise; Projenin nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir. Projenin önemli adımları var ise bunlar için tahmini hesaplamalarınıza göre hangi yılda hangi ayda gerçekleşeceğini belirtmeliyiz. Proje hangi adımdan sonra gelir getirmeye başlayacak ? Hangi adımdan sonra finansman ihtiyacı son bulacak? Kaç dönem sonra yatırım tutarı geri elde edilecek? Sorularının cevapları bu bölümde yer alamaldır.gibi  Özellikle projenin kullanıcılara açılacağı zamanı belirtmeniz gerekmektedir. Bu bölüm yatırım alıp alamayacağınızı yani projenin kaderini belirleyebilir.

İletişim

Yatırımcıların projenizi beğendiği taktirde sizinle kolay bir şekilde iletişime geçebileceği iletişim yolları eklemelisiniz. Skype, Mail, Telefon Numarası koyabilirsiniz.

Yatırım Sunumda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bir yatırım sunumu hazırlanırken dikkat edilmesi  gereken hususlar bulunmaktadır. Dikkat edilecek bu hususlara yatırım sunumunuzun daha çok dikkat çekmesini sağlayacak ve daha kolay finansman temin edebileceksiniz.

  • Yatırım sunumunda sıralı maddelerden uzak durmalısınız. Çoğu yatırımcı bir yatırım sunumunda bütünlük ister. Ayrı ayrı maddeler yerine paragraflar halinde anlatabilirsiniz.
  • Yatırım sunumunuz çok uzun olmamalıdır. Uzun sunumlar bir süre sonra karşıdaki kişinin sıkılmasına neden olabilmektedir. En az 15 sayfa en fazla ise 35 sayfa olmadır.
  • Görsel, video ve infografik içerikler ile sunumunu zenginleştirmelisiniz. Sadece yazı yatırımcılarının o sunuma odaklanabilmesini
  • Yatırım sunumunu sunarken heyecan katmalısınız. Böylelikle karşınızdaki kişiyi de heyecanlandırabilirsiniz. Böylelikle projenize daha sıcak bakacaklardır.

Yatırım Sunumunda Kesinlikle Olmaması Gereken Noktalar

Yatırım sunumunda dikkat etmeniz gereken noktalar olduğu gibi kesinlikle yapmamanız gereken noktalarda bulunmaktadır.

  • Sunumuzda sıkıcı uzun metinler ve paragraflar olmasın. Kısa kısa paragraflar şeklinde anlatmaya çalışın.
  • Kullandığınız kelimelere dikkat etmelisiniz. Özellikle dini görüş ve siyasi görüş içeren kelimeler kullanmamalısınız. Bu kelimeler bazen olumlu etkilerken bazen ise olumsuz etkileyebilmektedir. Çoğunlukla olumsuz etkilememektedir.

Yatırım Sunumu Hangi Programlarda Hazırlanabilir?

Yatırım sunumu birçok programda hazırlanabilmektedir. PowerPoint programıdır. Bu Program ile çok rahat bir şekilde istediğiniz gibi bir yatırım sunumu tasarlayabilirsiniz. Eğer grafik tasarım ile ilgili biraz bilginiz varsa Canva ve Adobe Photoshop gibi uygulamaları kullanabilirsiniz.

Yatırım Sunumu Örnekleri – Start Up Sunumları

Dünya’da çok iyi yatırım sunumları ile yüksek yatırımlar ile büyüyen şirketler olmuştur. Örnekleri arasında Facebook, Udemy ve bunun gibi birçok girişim bulunmaktadır. Bazı en iyi yatırım sunumlarını sizler için topladık.

AirBnB Yatırım Sunumu

AirBnB Yatırım Sunumu, 2008 yılında hazırlanmıştır. Yatırım Sunumu incelediğimizde bol bol resim ağırlık ve verileri grafikle anlatılmış. Toplam 14 sayfadan oluşmaktadır. Kısa projenin amacını ve diğer şeyleri kısa ve öz olarak anlatılmıştır.

Linkledin Yatırım Sunumu

Şuan çoğu kişinin kullandığı Linkledin de 2004 yılında yanı sizin gibi bir yatırımcıdan yatırım almak için yatırım sunumu hazırladı. Oldukça başarılı olan bu yatırım sunumunda projenin tahmini büyüme grafiklerine önem verilmiştir. Bu grafikler hazırlanırken

Foursquare Yatırım Sunumu

Foursquare Yatırım Sunumun diğer yatırım sunumlarına göre daha çok yazı odaklı olduğu görüyoruz. İlk zamanlarda sadece mobil uygulama olarak tasarladığından dolayı bazı yazılar telefon içinde gösterilmiştir. Toplam 15 sayfa olmasına rağmen oldukça etkileyici bir yatırım sunumudur.

Tinder Yatırım Sunumu

Tinder yatırım sunumu sadece 10 sayfadan oluşmaktadır. 10 sayfada ise toplam sadece 149 kelimeden oluşmaktadır. Bu yatırım sunumu bize çok sayfanın değil kaliteli tasarımların daha etkileyici olduğunu gösteriyor.

 

Bu içeriğimizde size yatırım sunumu yapmanın ve düzenlemenin yollarını anlatmaya çalıştık. Örnekler ile pekiştirmeniz için size faydalı olmaya gayret ettik. Umarız sizler için ilham verici olmuştur. Siz de girişiminizi geliştirmek, işinizi hayal ettiğiniz noktaya taşımak için Earnado ile iletişim kurabilir, SEO, sosyal medya ve reklam yönetimi çalışmalarımızdan faydalanabilirsiniz.

Öneri içerik: Oyunu Değiştiren Dijital pazarlama Sistemi

Ahmet Ferhat Sarı
Ahmet Ferhat Sarı

Startup, iş geliştirme ve girişimcilik ile alakalı size bilgiler vererek faydalı olmaya çalışıyorum.

Related Posts
3 Comments
Zafer

Çok güzel bir yazı olmuş. Elinize sağlık.

Buse Korkmaz

Yazınız çokça metinler yok kısa ve öz olmuş.

Canerim

Yatırım Sunumları hakkında oldukça bilgilendirici ve eğitici bir yazı. Ellerinize sağlık harika olmuş

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *