SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

İş yaşamınızda kurumsal bir ofis ortamında çalıştıysanız, swot analizi diye adlandırılan bir tür ölçme ve değerlendirme yöntemiyle mutlaka karşılaşmışsınızdır.

Swot analizi, kişilik özelliklerinizden hayata geçirmek istediğiniz projeye, insan kaynakları süreçlerinden ekip oluşturmaya kadar geniş bir yelpazede kullanabileceğiniz güçlü ve etkili bir değerlendirme metodudur. Bu yazımızda, bu yöntemin tam olarak ne olduğu hakkında bilgi edinecek, bazı Swot Analizi örneklerini inceleyecek ve ihtiyaç duymanız durumunda kendi kendinize analiz yapmaya dair püf noktaları öğreneceksiniz.

Swot Analizi Nedir?

Kurumumuzun veya şahsımızın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, iç ve dış faktörlerden kaynaklanan tehdit ve fırsatları tespit etmemizi kolaylaştıran bir süreçtir.
Sürecin isminin swot olmasının nedeni bütün bu tespit edip, tanımlanabilir unsurların İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşan kelimedir.

 • Strenghts (Güçlü Yönler)
 • Weaknesses (Zayıf Yönler)
 • Opportunies (Seçenekler)
 • Threats (Tehditler)

Adım Adım Swot Analizi Süreci

Güçlü Yönler

Swot analizi, sürecinin ilk aşaması güçlü yönleri tespit etmektir. Aslında tam da düşündüğünüz gibi analizini yaptığınız projenizde iyi yapılanları fark etmeye yöneliktir.

Örneğin, şirketinizde bulunan herhangi bir ürünün, piyasadaki emsal rakiplere göre istikrarlı olarak benzersiz satış ve talep oranlarına ulaşması olabilir.

Şirketinizdeki operasyonel süreçleri çok verimli gerçekleştiren ekiplerin varlığı yada ürün geliştirme sürecinde kullandığınız teknolojinin kendisi güçlü yönleriniz arasında sayılabilir.

Zayıf Yönler

Güçlü yönlerinizi keşfettikten sonra ikinci aşama zayıf yönlerinizi tespit etmektir. Örneğin; işinizin akışını engelleyen unsurlar nelerdir?

 • Organizasyonel iletişim sorunları mı?
 • Nakit akışının iyi yönetilememesi mi?
 • Yönetim ekibinin liderlik ve iletişim becerilerinden yoksun olması mı? (İşletmelerde en yaygın görülen zayıflıklardandır.)

En yaygın yaşadığınız problemleri göz önüne getirin, alt bileşenlerine ayırın ve problemin esas kaynağının ne olduğunu bulmak yerine anlamaya çalışın. Eğer anlamaya çalışırsanız sistemler içerisindeki bileşenlerin birbirini nasıl etkilediğini fark edersiniz.

Şu evreye kadar olan bütün süreçleri piyasanızda olan rakiplerinizi anlamak için tekrar tekrar kullanabilir böylece bir sonraki aşama olan fırsatlar hanenizi dolduracak bilgileri keşfedebilirsiniz.

Fırsatlar

Fırsatlar aşamasına geçmeden önce ilk iki aşamayı oldukça objektif ve detaylı değerlendirdiğinizden emin olmalısınız. Güçlü taraflarınızı iyi değerlendirdiğinizde geleceğe dair yeni fırsatları keşfetmeniz işten bile değildir.

Fırsatlara dair verilebilecek bazı örnekler

 • Trend olabilecek yeni alanlar, ürünler, uzmanlıklar.
 • Ürün geliştirme ve araştırma süreçlerinde kullandığınız teknolojiler bile tek başına yeni fırsatları oluşturabilir.
 • Herhangi bir biriminizde bulunan uzman kadrodan oluşan ekibinizin tecrübesi.
 • Yenilikçi özgün fikirler.
 • Pazarınızda keşfedilmemiş ve talep edilen niş kanallar.

Bütün bu aşamayı iyi değerlendirdiğinizde belki de daha önce hiç dikkat etmediğiniz ama farkına vardığınız yeni öğeler olabilir. Yeni demografik bilgiler, davranış örüntüleri belki de daha önce hiç ışık tutmadığınız yerler…

Özetle, swot analizi yaparken bu aşama size satışları artırma, şirketin büyümesi, organizasyonel görev ve sorumlukların sürdürülebilmesini sağlar.

Tehditler

Swot analizi, sürecinin son basamağı tehditlerdir. Tehditler, şirketinizin büyümesi veya başarılı olması için olası risk oluşturabilecek faktörlerin tümüdür.

Tehditlere dair örnekler

 • Piyasada yükselen yeni rakipler.
 • Finansal krizler ve şirketin mali durumu.
 • Yeni yasal düzenlemeler.
 • Müşteri ilişkilerinin düzgün yönetilememesi sonucunda yayılabilecek olası yanlış bilgiler.

Yukarıdaki maddeler sadece genel örneklerdir. Mutlaka kendi durumunuza özel modeli geliştirmeniz gerekir.

İç ve Dış Faktörler

Swot analizi yapılırken yukarıdaki dört madde bütün herkes için ortaktır. Şirketler bu dört adımdan oluşan süreci iç ve dış faktörler olarak tasnif eder. Güçlü ve zayıf yanlar iç faktörleri, fırsatlar ve tehditler dış faktörleri oluşturmaktadır.

İşletmeniz için neden swot analizi yaptırmalısınız?

swot analizi nasıl yapılır

Öneri içerik: İlginç iş fikirleri

İster halihazırda bir işletme sahibi olun, ister piyasaya yeni girmek isteyen girişimci adayı yada bir şirketin insan kaynakları departmanında çalışan bir beyaz yakalı…

Swot analizi yapmak gerçek pratik ve uygulanabilir bir analiz modelidir. Her ne kadar bazı konularda bilgi edinmek maliyetli olsa da, uzun vade de sağladığı pek çok getiri göz önünde bulundurulduğunda buna değecektir.

Hele ki amacınız sürdürülebilir ve sizin yokluğunuzda tıkır tıkır işleyen bir sistem kurmaksa bu tür analiz süreçleri olmadan girişim yapmaya kalkmak kendi sermayenizle kendinizi tutsak etmenize neden olacaktır. Büyük hevesle başlanan çoğu girişimlerde durum bundan ibarettir.

Operasyonel süreçler en baştan detaylı olarak planlanmalı fırsatlar ve risk faktörleri en başından tanımlanmalıdır.

Eğer fırsat kanalındaki bir hedefe ulaşılamazsa ne yapılacak? Ulaşılırsa bir sonraki adımda ne yapılacak?

Eğer belirlenen hedef için kabul edilebilir risk oranı nedir?

Sistematik olarak ne olup bittiğini anlayabilmek için gerekirse sswot analizi yapan profesyonellere

mutlaka danışmalısınız.

Swot analizi nasıl yapılır? Uygulamalı örnekler

Swot Analizi hakkında artık genel bir bilgiye sahipsiniz. Uygulamalı örneklerle kendi kendinize swot analizi yapmayı öğreneceksiniz.

Nasıl yapıldığını anlamak için öncelikle ilk örnek olarak küçük bir restoranın swot analizi üzerinden açıklayacağız.

Swot analizinin dört çeyreği

Her ne şekilde hitap ederseniz edin, swot analizi ne kadar karmaşık bir ifade olarak kulağa gelse de aslında bir düzlem üzerindeki birkaç sütundan oluşmaktadır. Bu basitliği, kullanımını kolaylaştırmakla beraber, farklı kulvarları bir arada görmenizi sağlar. Farklı kulvarların bir araya gelmesiyle toplama, çıkarma işlemi yapar gibi yeni bilgilere ulaşmanız kolaylaşır.

swot analizi örneği

Görüldüğü gibi yukarıdaki düzlemde güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler analiz edildiğinde tanımlar çok daha iyi yapılır ve geleceğe yönelik planlara, stratejilere dair fikir edinilebilir.

Tehditler ve zayıf yönler geleceğe dair fırsatlara ışık tutabilir

Örneğin, yukarıdaki işletmenin lokasyon olarak yüksek trafiğe sahip olma gibi bir avantajı, yerel bölge halkıyla iyi iletişim kurarak ağızdan ağıza yayılma ve aynı şekilde bulunduğu konum avantajlarından faydalanarak mevsiminde taze ürünlere erişebilme gibi güçlü yönleri bulunmaktadır.

Zayıflık kulvarındaysa, emsallerine göre daha yüksek maliyet, konumla sınırlı kalmak ve dijital dünyadan yeterince payına düşen dilimi alamamak gibi faktörler söz konusudur.

Fırsatlarıysa, sezonluk ürünlere yönelik menüleri daha geniş tutmak ve ürün kaynaklarıyla ilişkilerini geliştirmek ve dijitalleşme uygulamalarına başlamaktır.

Özellikle günümüzde dijitalleşme süreci olmazsa olmaz boyutlara ulaşmıştır. Örneğin bu işletme eğer web sayfasına sahip değilse web sayfası dizayn etme ve yerel toplulukla sağladığı başarılı ağızdan ağıza yayılma stratejisini dijital platformlarda gerçekleştirebilir.

Google İşletme hesabı üzerinden çok daha büyük bir kitleye olumlu geri bildirim alarak ulaşabilir.

Tehdit kısmındaysa, artan ürün maliyetleri, covid-19 sonrası değişen tüketici davranışları (e-ticaret ve elektronik alışveriş alışkanlıklarının güçlenmesi), organizasyonel yapılanması çok iyi rakiplerin piyasayı domine etmiş olması bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Dijital Pazarlama Nasıl Yapılır? (8 Adımda Anlatım)

Swot analizi yaparken göz önünde bulundurmanız gerekenlerin özeti;

 • İyi yaptıklarınızı, iyi yapmaya devam edin.
 • Olmazsa olmazları tespit edin ve dokunmayın.
 • Zayıf olanları, eskisinden daha iyi olacak şekide iyileştirmenin yollarını arayın.
 • Fırsatlara yönelik strateji oluşturun.
 • Tehditlerden korunabilmek adına risk yönetimi planı oluşturun.

Bu süreci gerçekleştirirken özellikle objektif olmanız çok önemli. Objektifliği sağlayabilmek için sayılarla ve verilerle düşünmeye çalışın. Örneğin mali tablolarınız, muhasebe dökümanlarınız yada dijital faaliyet gösteriyorsanız rakiplerinizin dijital ayak izlerini takip ederek muazzam fırsatları yakalayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Online Pazar Araştırması Nasıl Yapılır ve Hangi Platformlar Kullanılır?

Kişisel Swot Analizi Nasıl Yapılır?

Swot analizi, her ne kadar işletme ve ekonomi kökenli bir model olsada aslında Kişisel gelişimden, Psikolojiye kadar farklı alanlarda da kullanılmaktadır.

Kariyer hedefleriniz veya gelecekteki belirsizliklere dair bir planınızın olması adına kişisel swot analizi yapabilirsiniz.

kisisel swot analizi ornegi

Mağaza Swot Analizi Örneği

magaza swot analizi ornegi

Pazarlama Swot Analizi Örneği

pazarlama swot analizi ornegi

Yatırımcılar için Analiz Örneği

yatırımcı swot analizi ornegi

Swot Analizinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Swot analizinin avantajlarına değinecek olursak öncelikle analizi oluşturmak oldukça basittir.
Pazar piyasaında mevcut ürünlerin değerlendirilip, yeni kararlarlar almamız kolaylaşır.Şirketin güçlü ve tehdit içeren durumları ortadan kaldırır.Pazar değişikliklerinden haberdar oluruz.Böylece risk ve fırsatlarımızı tanımlarız.Kısacası paydaşlara sunabileceğimiz bir çerçeve hazırlar.
Dezavantajlarına gelince tehditler ve fırsatlar kontrolümüz dışında geçekleşir.Mesela tehditler veriden çok algıya dayanabilir.Derinlemesine yorum ve analiz fırsatımız olmadığı için neye odaklanacağımızı bilmek zorundayız.
Swot analizini şirketlerin mevcut durum tespitlerinde,gelişen bir sorunun tanımı ve çözümü esnasında,proje fikirlerinin geliştirilmesinde, pazarlama stratejisi oluştururken,stratejik planlarımızı geliştirtirme süreçlerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Analizi yaparken farklı online platformlardan yardım alabilirsiniz. Ayrıca analizlerinizde çapraz siniz.ilişki olabileceğini ne kadar vurgulasak azdır. Tekrar restorana yaptığımız analiz örneğinde güçlü yönler arasında yerel halkla olan iletişimin kuvvetli olması gibi bir avantajdan bahsetmiştik ve böylece bu avantajın geleceğe yönelik fırsat algısıyla bakarken bu kuvvetli yönün, iletişimin dijitalleştirilmesi olarak kulvarda yer vermiştik. Bu bağlamda aslında güçlü yönlerle fırsatlar, zayıf yönlerle tehditler arasında çaprazlamasına bir ilişki bulunmaktadır.

Swot analizi yaparken bu ilkeyi mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Eğer analizi objektif ve detaylı olarak yapabilirseniz oldukça verimli sonuçlar elde edeceksinizdir.

İbrahim Cengiz İncedal
İbrahim Cengiz İncedal

İşini büyütmek ve pazarlama öğrenmek isteyenler için öneriler ve fikirler veriyor olacağım.

Related Posts
5 Comments
Mertcan Alganoğlu

SWOT Analizinin nasıl yapıldığını bilmek ve uygulamak çok önemli. Bu yazıda da bu konu detaylıca ele alınmış. Faydalı bir yazı olmuş 🙂

Earnado Ekibi

Yorum için teşekkürler, içeriğimizi geliştirerek Swot analizi noktasında destek vermeye devam edeceğiz.

Gencer

Çok açıklayıcı bir içerik olmuş emeğinize sağlık.

Sizi sürekli takip ediyorum teşekkürler

Oğuzhan

Yazı için teşekkürler. Kullanıcı deneyimi adına bir tavsiye vermek istiyorum. Puntolar çok küçük. Yazılar zor okunuyor. İyi günler dilerim

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *